• نگاه کلی
  • نظرات کاربران

نجام آزمایش راحت و سریع - بدون نیاز به تعویض کد چیپ مشکی - مقدار خون مورد نیاز: 0.6 میکرولیتر - قابلیت تشخیص خودکار کم بودن میزان خون - قابلیت تشخیص نوار معیوب - اخطار قند خون پایین)HYPO) - امکان افزودن خون طی مدت 5 ثانیه - قابلیت استفاده در تغییرات دما و رطوبت - دما: بین 6 لی 44 درجه سانتی گراد - رطوبت: 10 تا 90 درصد - کنترل دیابت پیشرفته - قابلیت اندازه گیری میانگین تست قند خون در دوره های 7،14 و 30 روزه - استفاده حرفه ای - قابلیت جذب سریع خون توسط نوار های مورد استفاده - قابلیت اندازه گیری دامنه گسترده هماتوکریت)10% - 70%( - صفحه نمایش: LCD - ابعاد صفحه نمایش: 93 * 52 * 22 mm (LWH) - عمر مفید باتری: 1000 تست یا یک سال - مشخصات باتری: 1 عدد باتری با مدل CR 2032 - تکنولوژی انداره گیری: الکتروشیمیایی - معیار اندازه گیری: پلاسما - نحوه کدگذاری: با یک بار قرار دادن کد چیپ مشکی، دستگاه اتو کد میشود - میزان حافظه: 500 تست - زمان اندازه گیری: 5 ثانیه (برنامه خون با نوار تست داخل دستگاه برای اندازه گیری) - انتقال اطلاعات: از طریق پورت مادون قرمز و دستگاه Smart Pix

برای ثبت نظر خود ابتدا باید شوید...