• نگاه کلی
  • نظرات کاربران

تجهیزات توانبحشی در جهت مناسب سازی سرویسهای تمامی مکانهای بهداشتی و درمانی به منظور راحت سازی فعالیت جانبازان و سالمندان توسط مهندسان برتر مکانیک و با بهره گیری از استاندرد BS-8300 انگلستان در ایران تولید و به فروش میرسد.

برای ثبت نظر خود ابتدا باید شوید...