• نگاه کلی
  • نظرات کاربران

طول: 40 میلیمتر عرض: 8 میلیمتر ارتفاع: 195 میلیمتر

برای ثبت نظر خود ابتدا باید شوید...