• نگاه کلی
  • نظرات کاربران

یکی از عوامل تاثیرگذار بر سلامت افراد امواج الکترومغناطیسی انتشاریافته از زیرساخت های ارتباطی است. در این میان تاثیر پذیری افراد از این امواج یکسان نیست. نتایج مطالعات محققین بیانگر این امر است که کودکان امواج الکترومغناطیسی بیشتری را نسبت به بزرگسالان جذب می کنند، لذا حفاظت از سلامت کودکان  در برابر امواج لازم است از قبل از اقدام به بارداری آغاز شده و تا سنین نوجوانی ادامه یابد. در دوران پس از تولد به دلیل جمجمه نازک، آب بیشتر در بافت مغزی و سایر بافت ها و همچنین سرعت بالای تکامل فیزیکی  اثر پذیری نوزادان نسبت به امواج الکترومغناطیسی محیطی بسیار بیشتر است. لذا استفاده از لباس نوزاد ضد امواج مای شیلد (MyShield) توصیه می شود. الیاف فلزی موجود در بافت لباس نوزاد ضد امواج همراه با لطافت بالای پارچه ایمنی و راحتی را برای نوزاد شما به ارمغان می آورد.

برای ثبت نظر خود ابتدا باید شوید...