• نگاه کلی
  • نظرات کاربران

توصیه شده برای کاربرد در مراکز پزشکی - دقت صوتی بالا - کیفیت قابل اطمینان - Chest-Piece سبک آلومینیومی - دارای میله گوشی برنجی با روکش کروم قابل تنظیم - لوله Y شکل یک تکه و بادوام - دارای گوشی با سر مخروطی نرم

برای ثبت نظر خود ابتدا باید شوید...