• نگاه کلی
  • نظرات کاربران

هود پی سی آر PCR تایمردار برای غیر فعال کردن اسیدهای نوکلئیک و ضد عفونی نمودن سطح کار استفاده میگردد.

برای ثبت نظر خود ابتدا باید شوید...