• نگاه کلی
  • نظرات کاربران

اندازه گيري ph از تكنيك هاي متداول تجزيه است كه براي تعـين قدرت اسيدي يا بازي يك نمونه بكارمي رود.اين كميت به صورت{PH=-log{H با استفاده از معرف های رنگی تعریف می شود و معـمولاً در محدوده اسيد و باز(به صورت كاغـذ يا محلول با مقياس رنگي ) و به روش پتانسيو متري(با استفاده از الكترود شيشه )انجام مي گيرد. سنجش PH از 0 تا 14 با دقت 0.01 نمايش پتانسيل در محدوده 1999+ تا 1999- ميلي ولت با دقت 1 ميلي ولت نمايش دما از 30- تا 100 درجه سيليسيوس با دقت 0.1 درجه نمايشگر ديجيتال 3.5 رقمي توانايي اتصال به انواع الکترودهاي يون سلکتيو دارای میله و پایه نگهدارنده الکترود دارای بافر های 4 و 7 و 9 دارای الکترود دارای سنسور دما هزینه ارسال در تهران رایگان و در شهرستان فقط هزینه باربری به عهده مشتری می باشد. در صورت درخواست مشتری بر عدم ارسال با باربری کلیه هزینه ها به عهده مشتری می باشد.

برای ثبت نظر خود ابتدا باید شوید...