• نگاه کلی
  • نظرات کاربران

کیسه کلستومی-ایلئوستومی آلترنا یک تکه ته باز مات کلوپلاست کد 5885 برای افراد ایلئوستومی که مواد دفعی آنها شل و خروج آن مکرر است، مناسب است.

برای ثبت نظر خود ابتدا باید شوید...