• نگاه کلی
  • نظرات کاربران

کیسه یوروستومی یک تکه شیردار کلوپلاست کد 5585 برای افردای که جراحی یوروستومی انجام داده اند و نیاز به کسیه تخلیه دارد دارند مناسب می باشد. این کسیه سیستمی یک تکه با رنگ شفاف دارد. چسب آن بسیار قوی و مستحک بوده و قابل برش به اندازه دلخواه نیز می باشد.

برای ثبت نظر خود ابتدا باید شوید...